Facebook làm thế nào để bảo vệ sự an toàn cho nhóm kín

facebook nhóm kín

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Các nhóm kín có thể là nơi quan trọng để mọi người đến với nhau và chia sẻ về một loạt các chủ đề cá nhân, như cộng đồng LGBT hoặc thảo luận về những thách thức xung quanh các vấn đề sức khỏe phổ biến.

Nhưng ở trong một nhóm riêng tư không có nghĩa là các hành động của bạn sẽ bị bỏ qua bởi Facebook. Hệ thống có trách nhiệm giữ cho Facebook an toàn, đó là lý do tại sao Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook được áp dụng trên nền tảng mạng xã hội này, kể cả trong các nhóm riêng tư.

Để thực thi các chính sách này, Facebook phối hợp giữa con người và công nghệ – nhân sự đánh giá nội dung và hệ thống chủ động phát hiện. Trong vài năm qua, Facebook đã đầu tư rất nhiều vào cả hai, bao gồm việc thuê hơn 30.000 người trong các nhóm an ninh và an toàn của họ.

Trong đó, một nhóm chuyên gia đã làm việc trên “Quy tắc ​​Cộng đồng An toàn”: một nỗ lực bắt đầu từ hai năm trước với mục tiêu bảo vệ những người sử dụng Nhóm Facebook khỏi bị tổn hại. Nhóm chuyên gia bao gồm các nhà quản lý sản phẩm, kỹ sư, chuyên gia máy học và người đánh giá nội dung, nhóm này làm việc để dự đoán những cách mọi người có thể gây hại trong nhóm và phát triển các giải pháp để giảm thiểu và ngăn chặn điều đó.

Với tư cách là người đứng đầu Nhóm Facebook, ông Tom Alison muốn giải thích cách họ đang làm cho các nhóm riêng tư an toàn hơn bằng cách tập trung vào ba lĩnh vực chính: phát hiện chủ động, công cụ dành cho quản trị viên, tính minh bạch và kiểm soát đối với các thành viên.

Sử dụng tính năng phát hiện chủ động để kiểm duyệt nhóm

Một trong những cách chính mà Facebook giữ cho mọi người an toàn là chủ động xác định và xóa các bài đăng và nhóm vi phạm quy tắc của họ. Đây là lĩnh vực trọng tâm chính của Quy tắc ​Cộng đồng An toàn và nó áp dụng cho các nhóm tư nhân và công cộng.

Qua thời gian, Facebook có thể sử dụng AI và máy học để chủ động phát hiện nội dung xấu trước khi bất kỳ ai báo cáo nội dung đó và đôi khi trước cả khi mọi người nhìn thấy. Nội dung bị hệ thống của Facebook gắn cờ hoặc được mọi người báo cáo, những người đánh giá được đào tạo sẽ xem xét ngữ cảnh và xác định xem nội dung có vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook hay không.

Sau đó, hệ thống sử dụng những ví dụ này để đào tạo công nghệ của Facebook nhằm tìm kiếm và xóa nội dung tương tự tốt hơn. Cũng giống như Facebook đã sử dụng tính năng phát hiện chủ động trong các nhóm công khai, kín và bí mật trước đây, quy trình này sẽ tiếp tục áp dụng cho tất cả các nhóm công khai và riêng tư theo mô hình bảo mật đơn giản hóa mới của Facebook.

Quyết định xem toàn bộ nhóm sẽ ở lại hay đi xuống là một quá trình. Nếu một bài đăng cá nhân vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook, bài đăng đó sẽ bị xóa, nhưng với hàng chục, hàng trăm hoặc đôi khi hàng nghìn thành viên và bài đăng khác nhau, thì cả một nhóm có thể bị coi là không thể chấp nhận được đối với Facebook sẽ như thế nào.

Một yếu tố lớn mà Facebook xem xét là chủ đề: Tên hoặc mô tả của nhóm có bao gồm lời nói căm thù hoặc nội dung khác mà hệ thống không cho phép không? Một yếu tố quan trọng khác là hành động của quản trị viên và người kiểm duyệt, vì họ thiết lập quy định cho nhóm.

Vào tháng 04, Facebook đã cập nhật chính sách của mình để xem xét kỹ hơn hành vi của quản trị viên và người kiểm duyệt. Nếu các trưởng nhóm thường phá vỡ các quy tắc của Facebook hoặc nếu họ thường chấp thuận các bài đăng từ các thành viên khác vi phạm quy tắc của Facebook, thì đó là những cảnh cáo rõ ràng chống lại nhóm chung.

Và nếu một thành viên trong nhóm liên tục vi phạm các tiêu chuẩn của mạng xã hội này, hệ thống sẽ bắt đầu yêu cầu quản trị viên xem xét các bài đăng của họ trước khi bất kỳ ai khác có thể nhìn thấy chúng. Sau đó, nếu quản trị viên phê duyệt một bài đăng vi phạm quy tắc của Facebook, bài đăng đó sẽ được tính vào toàn bộ nhóm. Những yếu tố này, kết hợp với một số yếu tố khác, giúp Facebook xác định xem nhóm có nên bị gỡ xuống hay không. Nếu nhóm không vượt qua ranh giới này, nhóm sẽ vẫn duy trì nhưng họ sẽ tiếp tục xóa từng bài đăng vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook.

Công cụ cho quản trị viên

Quản trị viên hiểu rõ nhất về cộng đồng của họ và Facebook muốn trao quyền cho họ điều hành các nhóm đúng chuẩn mực. Đó là lý do tại sao Facebook xây dựng “Chất lượng nhóm”, giúp quản trị viên có cái nhìn tổng quan về nội dung mà Facebook đã xóa và gắn cờ cho họ vì vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng.

Facebook cũng đã thêm một phần về tin tức sai sự thật được tìm thấy trong nhóm. Những công cụ này cung cấp cho quản trị viên sự rõ ràng hơn về cách thức và thời điểm Facebook thực thi các chính sách của mình trong nhóm của họ và giúp họ dễ hiểu hơn về những gì đang xảy ra trong cộng đồng của họ. Điều này cũng có nghĩa là họ có trách nhiệm hơn đối với những gì xảy ra dưới sự theo dõi của họ.

Facebook giúp quản trị viên thiết lập các quy tắc nhóm tích cực bằng cách thêm một phần dành cho các quy tắc để họ có thể hiểu rõ điều gì được phép và không được phép. Quản trị viên và người kiểm duyệt cũng có tùy chọn chia sẻ quy tắc nào mà thành viên đã vi phạm khi từ chối bài đăng đang chờ xử lý, xóa nhận xét hoặc tắt tiếng thành viên.

Tính minh bạch và kiểm soát đối với các thành viên

Facebook cũng cam kết mang lại cho các thành viên nhóm sự minh bạch và kiểm soát nhiều hơn. Khi ai đó tham gia một nhóm, họ nên biết loại cộng đồng mà họ sẽ tham gia. Đó là lý do tại sao trước khi tham gia một nhóm, Facebook cho mọi người xem thông tin chi tiết liên quan về nhóm đó, chẳng hạn như quản trị viên và người kiểm duyệt là ai và nhóm có tên nào khác trong quá khứ hay không. Bạn cũng có thể xem trước một nhóm mà bạn đã được mời và có tùy chọn chấp nhận hoặc từ chối lời mời.

Thông qua Sáng kiến ​​Cộng đồng An toàn, Facebook sẽ tiếp tục đảm bảo rằng các Nhóm trên Facebook có thể là nơi hỗ trợ và kết nối, không phải tạo ra sự căm ghét hoặc gây hại.

Đào tạo Digital Marketing tại doanh nghiệp banner

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Bài viết cùng chủ đề

Responses