Các bước mới nhất của Facebook để giữ an toàn cho các nhóm trên Facebook

nhóm facebook

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Mọi người tham gia Nhóm Facebook để kết nối với những người có cùng sở thích với họ, nhưng ngay cả khi nhóm được chuyển sang chế độ riêng tư vẫn phải tuân theo các quy tắc giống như những nhóm công khai khác.

Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook áp dụng cho các nhóm công khai và nhóm kín, và các công cụ chủ động phát hiện vi phạm của Facebook hoạt động trên cả hai loại nhóm.

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi người dùng không báo cáo vấn đề lên hệ thống Facebook, trí tuệ nhân tạo của họ (A.I) vẫn có thể phát hiện nội dung có khả năng vi phạm và có thể xóa nội dung đó.

Vào tháng 09 vừa qua Facebook chia sẻ bản cập nhật về công việc đang diễn ra của họ để giữ an toàn cho các nhóm, bao gồm một số thay đổi để giảm nội dung có hại và thông tin sai lệch.

Trong năm ngoái, Facebook đã xóa khoảng 1,5 triệu nội dung trong các nhóm do vi phạm chính sách về thù địch có tổ chức, 91% trong số đó được chủ động tìm ra. Mạng xã hội này cũng đã xóa khoảng 12 triệu nội dung trong các nhóm do vi phạm chính sách về ngôn từ kích động thù địch, 87% trong số đó được chủ động tìm thấy.

Đó là những gì Facebook làm đối với các bài đăng trong nhóm. Khi nói đến cách thức các nhóm hoạt động, Facebook sẽ xóa bỏ toàn bộ nhóm nếu nhóm đó liên tục vi phạm các quy tắc của họ hoặc nếu nhóm được thành lập với mục đích vi phạm các tiêu chuẩn của Facebook đặt ra. Trong năm ngoái, hơn 1 triệu nhóm do vi phạm các chính sách này mà bị tháo bỏ.

Ngăn chặn những người phá vỡ quy tắc của Facebook

Facebook đang thực hiện các bước tiếp theo để ngăn những người liên tục vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của họ có thể tạo nhóm mới.

Chính sách tái phạm hiện tại của Facebook ngăn quản trị viên của một nhóm tạo một nhóm khác tương tự như nhóm đã bị xóa. Về sau, quản trị viên và người kiểm duyệt của các nhóm bị gỡ xuống do vi phạm chính sách sẽ không thể tạo bất kỳ nhóm mới nào trong một khoảng thời gian.

Đối với những thành viên có bất kỳ vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng nào trong một nhóm, bài đăng của họ trong nhóm đó sẽ cần được phê duyệt trong 30 ngày tới. Điều này ngăn không cho người khác xem bài đăng của họ cho đến khi quản trị viên hoặc người kiểm duyệt phê duyệt.

Nếu quản trị viên hoặc người kiểm duyệt liên tục phê duyệt các bài đăng vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng của Facebook, họ sẽ xóa nhóm đó.

Đảm bảo nhóm có quản trị viên hoạt động

Quản trị viên là trọng tâm của việc duy trì mục đích hoạt động của nhóm và tạo ra nét văn hóa riêng của nhóm đó.

Đôi khi quản trị viên có thể từ chức hoặc rời khỏi nhóm của họ. Tính năng phát hiện chủ động của Facebook vẫn tiếp tục hoạt động trong các nhóm này, nhưng Facebook biết rằng quản trị viên có thể giúp duy trì cộng đồng và thúc đẩy các cuộc trò chuyện hiệu quả hơn.

Vì vậy, bây giờ hệ thống có thể đề xuất vai trò quản trị viên cho những thành viên có thể quan tâm. Một số yếu tố ảnh hưởng đến các đề xuất này, bao gồm cả việc người đó có tiền sử vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng hay không.

Trong những tuần tới, Facebook sẽ bắt đầu lưu trữ các nhóm đã không có quản trị viên trong một thời gian. Về sau, khi một quản trị viên còn lại chọn từ chức, họ có thể mời các thành viên trong nhóm trở thành quản trị viên.

Nếu không có thành viên nào được mời chấp nhận, hệ thống sẽ đề xuất vai trò quản trị viên cho những thành viên có thể quan tâm. Nếu không ai chấp nhận, chúng tôi sẽ lưu trữ nhóm.

admin nhóm facebook

Xóa các Nhóm sức khỏe khỏi Đề xuất nhóm

Các Nhóm Facebook, bao gồm các nhóm liên quan đến sức khỏe, thường là một cộng đồng tích cực để cho và nhận sự hỗ trợ khi gặp hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Đồng thời, điều quan trọng là mọi người nhận được thông tin về sức khỏe của họ từ các nguồn có uy tín.

Để ưu tiên kết nối mọi người với thông tin sức khỏe chính xác, Facebook bắt đầu không hiển thị các nhóm liên quan đến sức khỏe trong các đề xuất nữa. Mọi người vẫn có thể mời bạn bè vào các nhóm sức khỏe hoặc tìm kiếm họ.

Tiếp tục chống lại các tổ chức và phong trào liên quan đến bạo lực

Mùa hè này, Facebook tiếp tục hành động chống lại các nhóm liên quan đến bạo lực. Hệ thống đã cấm một mạng chống chính phủ bạo lực có trụ sở tại Hoa Kỳ kết nối với phong trào boogaloo và xóa 106 nhóm của họ.

Facebook cũng mở rộng chính sách của mình để giải quyết các tổ chức và phong trào có nguy cơ đáng kể đối với an toàn công cộng, bao gồm QAnon, các tổ chức dân quân có trụ sở tại Hoa Kỳ và các nhóm vô chính phủ ủng hộ các hành động bạo lực giữa các cuộc biểu tình.

Giờ đây, Facebook hạn chế sự lây lan của các nhóm này bằng cách xóa họ khỏi các đề xuất, hạn chế họ khỏi tìm kiếm và sớm giảm nội dung của họ trong Bảng tin. Hệ thống cũng xóa các nhóm này khi họ thảo luận về bạo lực, ngay cả khi họ sử dụng ngôn ngữ và biểu tượng để che đậy.

Chống thông tin sai lệch trong nhóm

Để chống lại thông tin sai lệch trên Facebook, họ thực hiện phương pháp “xóa, giảm, thông báo” nhằm thúc đẩy mạng lưới toàn cầu gồm những người kiểm tra thông tin độc lập. Đối với Nhóm Facebook, công việc này bao gồm:

  • Xóa các nhóm chia sẻ nội dung vi phạm Tiêu chuẩn cộng đồng. Nếu quản trị viên hoặc người kiểm duyệt liên tục đăng hoặc phê duyệt nội dung vi phạm quy tắc của Facebook, hệ thống sẽ gỡ bỏ toàn bộ nhóm.
  • Giảm sự phân bố của các nhóm chia sẻ thông tin sai lệch. Những nhóm liên tục chia sẻ nội dung được người kiểm chứng đánh giá là sai sẽ không được đề xuất cho những người khác trên Facebook. Hệ thống xếp hạng tất cả nội dung từ các nhóm này thấp hơn trong Bảng tin và giới hạn thông báo để ít thành viên thấy bài đăng của họ hơn.
  • Thông báo cho mọi người khi họ gặp phải thông tin sai lệch. Facebook sẽ dán nhãn cho nội dung đã được những người kiểm tra xác thực xem xét, vì vậy mọi người có thể thấy toàn bộ bức tranh tổng thể. Facebook cũng thông báo cho mọi người trước khi họ cố gắng chia sẻ nội dung này và họ cho mọi người biết nếu nội dung họ chia sẻ sau đó bị đánh giá là sai. Quản trị viên nhóm cũng được thông báo mỗi khi một phần nội dung được người kiểm chứng đánh giá là sai được đăng trong nhóm của họ và họ có thể xem tổng quan về điều này trong công cụ Chất lượng Nhóm.

Facebook biết còn nhiều việc phải làm để giữ an toàn cho các nhóm trên Facebook và họ sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ và chính sách của mình để đảm bảo các nhóm vẫn là nơi mọi người có thể kết nối và tìm kiếm sự hỗ trợ.

Quản trị Digital Marketing tại trung tâm đào tạo eqvn

Chia sẻ bài viết:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest

Bài viết cùng chủ đề

Responses

Bài viết hữu ích

Tài liệu Digital Marketing