EQVN – Facebook Marketing

· August 9, 2019

Giới thiệu về khoá học Facebook Marketing

Course Content

Expand All
1. GIỚI THIỆU
2. THỰC HÀNH
3. ĐỐI TƯỢNG
4. ĐỊNH DẠNG BÀI VIẾT
5. QUEN TỆP
6. VIRAL CLIP
7. THỰC HÀNH NÂNG CAO
8. FANPAGE
9. SEO FANPAGE
Bài tập cuối khóa
+1190 enrolled
Not Enrolled

Course Includes

  • 12 Lessons
  • 28 Topics
  • 1 Quiz